رفتن به محتوای اصلی

برای سفر به اسپانیا به منظور درمان باید ویزای پزشکی اسپانیا را دریافت کنید. تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمانی از الزامات است. برای اخذ این نوع ویزا بیمار باید ثابت کند که درمانی مشابه با آنچه که در اسپانیا دریافت خواهد کرد، در کشور خودش وجود ندارد و همچنین در پایان دوره‌ی درمان به کشور خود باز خواهد گشت. یک نفر از اقوام درجه یک مانند پدر، مادر، فرزند، خواهر یا برادر به عنوان همراه بیمار می‌تواند متقاضی ویزای پزشکی باشد.
برای اخذ ویزای پزشکی علاوه بر مدارک معمول، به دو نسخه از مدارک پزشکی ترجمه‌شده به همراه پذیرش از بیمارستان یا مرکز درمانی موردنظر در اسپانیا هم نیاز خواهد بود. همه‌ی مدارک برای هماهنگی با بیمارستان و تیم پزشکی باید به تأیید پزشک متخصص در کشور اسپانیا رسیده باشد.
ویزای پزشکی برای افرادی مناسب است که نیاز به دریافت مراقبت‌های پزشکی در اروپا به مدت حداکثر ۹۰ روز را دارند؛ بنابراین اگر درمان بیماری طولانی‌تر از این باشد، باید برای دریافت ویزای ملی یا ویزای نوع D برای درمان پزشکی، درخواست دهید تا اجازه‌ی اقامت طولانی‌تر باشد.

برگشت به بالا
Call Now Button