رفتن به محتوای اصلی

ویزای محرمانه از انواع ویزای کوتاه‌مدت است و برای اشخاصی صادر می‌شود که صلاحیت دریافت ویزای دیپلماتیک یا رسمی را ندارند اما به دلیل موقعیت و جایگاه ویژه، از اشخاص مهم مملکت محسوب می‌شوند و برای تجارت خاصی وارد کشور شده اند. همچنین این ویزا برای افراد دیپلماتیک یا رسمی که برای گردشگری وارد کانادا شده اند صادر می‌شود.

برگشت به بالا
Call Now Button