رفتن به محتوای اصلی

هلند مقصد موردتوجه بسیاری از جویندگان کار در سراسر جهان است. یکی از ویزاهای مرتبط با اهداف کاری و تجارت، ویزای اجازه‌ی کار هلند است. اخذ این نوع ویزا مانند هر ویزای دیگری اصول و قواعد مشخص خود را دارد و شرایطی را فراهم‌می‌آورد تا متقاضیان بتوانند در این کشور اروپایی شغل مناسب خود را پیدا کرده و از این طریق مجوز اقامت دریافت‌کنند. این افراد می‌توانند به عنوان یک کارگر ماهر (اسکیل ورکر)، کارگر فصلی، کار آموز، کارمند و یا با استفاده از بلو کارت اتحادیه‌ی اروپا از کشور هلند اجازه‌ی اقامت دریافت‌کنند. برای اخذ ویزای کاری هلند شما باید گذرنامه، کپی اعلام نیاز کارفرما، کپی قرارداد کار و مجوز کاری TWV که به درخواست کارفرما و به نام شما صادر شده‌است را به همراه خود داشته‌باشید.
شخص متقاضی ویزای کاری هلند باید از حمایت‌کننده یا اسپانسر به رسمیت شناخته‌شده و معتبر در کشور هلند برخوردار باشد. این اسپانسر ممکن‌است یک فرد حقیقی و یا کمپانی معتبر هلندی باشد. اسپانسرها به شما کمک می‌کنند تا به طور همزمان برای اخذ ویزای MVV و ویزای کاری اقدام‌کنید.
اجازه‌ی اقامت جهت اشتغال فصلی نیز تنها برای یک دوره‌ی ۲۴ هفته‌ای صادر می‌شود، بنابراین با استفاده از ویزای شنگن نیز می‌توان به این نوع هدف کاری نائل شد.

برگشت به بالا
Call Now Button