رفتن به محتوای اصلی
  • در روز مصاحبه ارائه‌ی پرینت نامه‌ی تأیید وقت سفارت به بخش پذیرش مرکز VFS Global تهران و یا سفارت فرانسه لازم خواهد بود.
  • حضور در محل سفارت و یا مرکز VFS فرانسه حدود یک ساعت قبل از وقت مصاحبه توصیه‌می‌شود. در این صورت می‌توانید همه‌ی مراحل روند پذیرش مانند: انگشت‌‌نگاری، ارائه‌ی مدارک ویزا، اطلاعات بیومتریک و مصاحبه را با خونسردی کامل انجام دهید.
  • در روز رفتن به سفارت فرانسه از به همراه‌داشتن دوربین عکاسی یا فیلم‌برداری خودداری کنید.
  • حضور شخص متقاضی ویزا در روز مصاحبه الزامی است و با مشخص‌شدن وقت سفارت فرانسه توسط مرکز کارگزار، دیگر امکان کنسل کردن و تغییر زمان آن وجود نخواهدداشت؛ در این صورت باید از ابتدا برای ویزا اقدام کرد. نیازی به حضور کودکان زیر ۱۲ سال در سفارت نیست.
  • صداقت در گفتار و اثبات واقعی‌بودن تمامی مدارک ارائه‌شده برای اخذ ویزا روی تصمیم‌گیری نهایی مسئولان کنسولگری تأثیر زیادی خواهدگذاشت.
برگشت به بالا
Call Now Button