رفتن به محتوای اصلی
مدارک شغلی

شغل مناسب از معیارهای بسیار مهم برای صدور ویزا است. برای ارائه‌ی مدارک شغلی خود به سفارت حتما تأییدیه‌ی مدت زمان مرخصی برای خروج از کشور و مدرک اثبات درآمد حاصل از شغل خود را به همراه داشته باشید.

  1. اگر کارمند هستید نامه‌ی تأییدیه‌ی مرخصی و اشتغال به کار خود را با ذکر مبلغ دریافتی از آن شرکت در سربرگی همراه با مهر و امضای مدیر عامل آن شرکت ارائه دهید.
  2. اگر دانشجو هستید حتما نامه‌ی اشتغال به تحصیل و تأییدیه‌ی آن را به همراه داشته باشید.
  3. اگر صاحب مشاغل تولیدی هستید، ارائه‌ی پروانه‌ی بهره‌برداری الزامی است.
  4. اگر متقاضی با شغل آزاد هستید ارائه‌ی پروانه کسب و سوابق آخرین پرداخت‌های مالیاتی با تأیید و مهر اداره‌ی مالیات اجباری است. (به جز مشاغلی مانند کشاورزی که معاف از مالیات هستند.)
  5. شماره‌ی نظام پزشکی، نظام مهندسی و یا کانون وکلا از مدارک مهم این مشاغل محسوب می‌شود.
برگشت به بالا
Call Now Button