رفتن به محتوای اصلی

شغل مناسب از معیارهای بسیار مهم برای صدور ویزا است. برای ارائه‌ی مدارک شغلی خود به سفارت حتما تأییدیه‌ی مدت زمان مرخصی برای خروج از کشور و مدرک اثبات درآمد حاصل از شغل خود را به همراه داشته باشید.

  1. اگر کارمند هستید نامه‌ی تأییدیه‌ی مرخصی و اشتغال به کار خود را با ذکر مبلغ دریافتی از آن شرکت در سربرگی همراه با مهر و امضای مدیر عامل آن شرکت ارائه دهید.
  2. اگر دانشجو هستید حتما نامه‌ی اشتغال به تحصیل و تأییدیه‌ی آن را به همراه داشته باشید.
  3. اگر صاحب مشاغل تولیدی هستید، ارائه‌ی پروانه‌ی بهره‌برداری الزامی است.
  4. اگر متقاضی با شغل آزاد هستید ارائه‌ی پروانه کسب و سوابق آخرین پرداخت‌های مالیاتی با تأیید و مهر اداره‌ی مالیات اجباری است. (به جز مشاغلی مانند کشاورزی که معاف از مالیات هستند.)
  5. شماره‌ی نظام پزشکی، نظام مهندسی و یا کانون وکلا از مدارک مهم این مشاغل محسوب می‌شود.
برگشت به بالا
Call Now Button