رفتن به محتوای اصلی

ویزای توریستی

برای گرفتن این ویزا ابتدا باید وقت سفارت تعیین شود. در تاریخی که توسط خود شما یا سفارت تعیین شده است، همراه با پاسپورت، ترجمه‌ی مدارک مورد نیاز، واچر، بلیط و فرم اپلیکیشین در سفارت‌خانه حضور پیدا کنید.

ویزای تجاری

ویزای تجاری هم مانند ویزای خانوادگی است با این تفاوت که باید دعوت‌نامه‌ی تجاری از شرکت موردنظر را به همراه ترجمه‌ی مدارک مورد نیاز، فرم اپلیکیشن، واچر هتل، بلیط و پاسپورت به سفارت ارائه دهید.

ویزای خانوادگی

برای گرفتن این نوع ویزا مانند دیگر ویزاها باید در تاریخ مقرر در سفارت‌خانه حاضر باشید و دعوت‌نامه‌ی فرد مقیم در کشور موردنظر را به همراه واچر بلیط، ترجمه‌ی مدارک مورد نیاز، فرم اپلیکیشن و پاسپورت به سفارت ارائه دهید.

ویزای تحصیلی

در این نوع ویزا باید نامه‌ی پذیرش از دانشگاه یا کالج موردنظر را به همراه داشته باشید. در صورت نیاز مدرک زبان، ترجمه‌ی مدارک تحصیلی، فرم اپلیکیشن و پاسپورت را هنگام مصاحبه به سفارت ارائه دهید.

ویزای نمایشگاهی

در این نوع ویزا باید فرم تائیدیه‌ی ثبت نام آن نمایشگاه، بقیه‌ی مدارک ترجمه شده‌ی مورد نیاز، فرم اپلیکیشن و پاسپورت را هنگام مصاحبه به سفارت ارائه دهید.

برگشت به بالا
Call Now Button